Average Price History
 • 7 days

  $0.11

 • 30 days

  $0.17

 • 60 days

  $0.18

 • 90 days

  $0.17

 • 180 days

  $0.56

 • 360 days

  $0.39

Price - Units Sold
 • $0.2284
 • $0.2579
 • $0.3074
 • $1.5470
 • $0.7168
 • $0.8067
 • $0.2767
 • $1.1365
 • $1.9164
 • $0.7062