Average Price History
 • 7 days

  $0.20

 • 30 days

  $0.22

 • 60 days

  $0.22

 • 90 days

  $0.25

 • 180 days

  $0.24

 • 360 days

  $0.53

Price - Units Sold
 • $1.3847
 • $0.2747
 • $1.5845
 • $2.1942
 • $2.0140
 • $0.2439
 • $1.8738
 • $1.6838
 • $0.2338
 • $2.0337