Average Price History
 • 7 days

  $0.12

 • 30 days

  $0.13

 • 60 days

  $0.13

 • 90 days

  $0.13

 • 180 days

  $0.13

 • 360 days

  $0.33

Price - Units Sold
 • $0.111858
 • $0.101332
 • $0.121274
 • $0.131160
 • $0.081002
 • $0.09939
 • $0.14838
 • $0.15805
 • $0.16650
 • $0.40595