Average Price History
 • 7 days

  $0.17

 • 30 days

  $0.12

 • 60 days

  $0.11

 • 90 days

  $0.10

 • 180 days

  $0.20

 • 360 days

  $0.28

Price - Units Sold
 • $0.111732
 • $0.101251
 • $0.121163
 • $0.08994
 • $0.13947
 • $0.09875
 • $0.14715
 • $0.15657
 • $0.40595
 • $0.16557