Average Price History
 • 7 days

  $0.33

 • 30 days

  $0.35

 • 60 days

  $0.35

 • 90 days

  $0.34

 • 180 days

  $1.42

 • 360 days

  $0.67

Price - Units Sold
 • $5.50851
 • $6.50564
 • $2.05483
 • $5.00483
 • $0.41465
 • $0.32421
 • $0.42415
 • $1.87413
 • $2.21392
 • $6.00389