Average Price History
 • 7 days

  $0.17

 • 30 days

  $0.15

 • 60 days

  $0.15

 • 90 days

  $0.16

 • 180 days

  $0.15

 • 360 days

  $0.25

Price - Units Sold
 • $0.131677
 • $0.141641
 • $0.161519
 • $0.111480
 • $0.151295
 • $0.101108
 • $0.121048
 • $0.17940
 • $1.18839
 • $0.60780