Average Price History
 • 7 days

  $0.41

 • 30 days

  $0.46

 • 60 days

  $0.49

 • 90 days

  $0.45

 • 180 days

  $0.38

 • 360 days

  $0.74

Price - Units Sold
 • $5.50851
 • $6.50564
 • $0.41497
 • $2.05483
 • $5.00483
 • $0.42454
 • $0.32445
 • $1.87413
 • $2.21392
 • $0.35391